Ang pagtupad ng order ng Drop-ship

Ang pagtupad ng order ng Drop-ship

Sa pamamagitan ng aming teknolohiya, natatanggap mo ang auto ng supplier at ilagay ang order sa online store ng supplier at ipadala ang order mula sa iyong supplier sa iyong customer nang direkta.

Pakita